Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018


ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΝΕΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΗΛ.210 5712 789

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑΟ 22-26 ΜΑΡΤΙΟΥ