Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018


Ξενοδοχείο Caravel (αίθουσα Ολυμπία)

18.00 μ.μ. Εκδήλωση του Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου, με την κοπή της Βασιλόπιτας.