Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017


Δημαρχείο Αμαρουσίου (αίθουσα εκδηλώσεων)

11.00 π.μ. Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Φ. Δημητρακόπουλου με θέμα: "ο Άγιος Ιωάννης Γ' Βατάτζης ο ελεήμων και τα θρυλούμενα για την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης", στο πλαίσιο των φιλολογικών και θεολογικών μαθημάτων της Εστίας Πατερικών Μελετών.