Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Τρίτη 14 Μαΐου 2019

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Πέμπτη 2 Μαΐου 2019