Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

Κυριακή 7 Ιουλίου 2019

Σάββατο 6 Ιουλίου 2019

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019