Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019