Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018