Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Σαββάτο 9 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019