Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

Κυριακή 19 Αυγούστου 2018

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018

Τρίτη 14 Αυγούστου 2018

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

Σάββατο 11 Αυγούστου 2018

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018