Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018