Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019