Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019