Home   ECCLESIA

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΚεντρική σελίδα Μητροπόλεως

Αρχείο Ειδήσεων 2011

Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (06/09/2011)

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΣ ΤΗΣ 155ΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2011-2012)


(Επιλέξτε τη φωτογραφία για να τη δείτε μεγαλύτερη)

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Χάριτι Θεού αρχόμεθα σήμερα των εργασιών της 155ης Συνοδικής Περιόδου εξαιτούμενοι τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ώστε στους δυσκόλους καιρούς, τους οποίους βιώνουμε, η Εκκλησία της Ελλάδος, υπό την πεπνυμένη καθοδήγηση της Σεπτής Υμετέρας Μακαριότητος και με την συμπόρευση των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, να καταθέση την μαρτυρία της πίστεως, αλλά και την παρακαταθήκη της παραδόσεώς μας, με διττό σκοπό: αφενός να διαφυλάξη ακέραιο το ήθος και την πνευματικότητα την οποία έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε ως παρελάβομεν, και αφετέρου να δώσουμε στην ελληνική κοινωνία να κατανοήση ότι η Εκκλησία, χωρίς να εκκοσμικεύεται, δύναται να παρακολουθή τας ποικίλας εξελίξεις και να τίθεται «ως πόλις επάνω όρους κειμένη», κουφίζουσα τα βάρη του ποιμνίου της, αλλά και ορθοτομούσα τον λόγον της αληθείας, καθότι δεν αρκεί απλώς μία κοινωνική μαρτυρία, αλλά απαιτείται, ιδίως σήμερα, να ακουστεί καθαρός ο προφητικός λόγος της πίστεώς μας, καίτοι ως φωνή βοώσα εν τη ερήμω.

Η προηγούμενη 154η Συνοδική Περίοδος συνέβαλε όντως εις την τροχιοδρόμησιν θεμάτων καιρίας σημασίας, όπως η σύσταση και η λειτουργία Μεικτής Επιτροπής η οποία ασχολείται με τα αναφυόμενα θέματα στις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας, η υπερασπιστική κατοχύρωση του ισχύοντος καθεστώτος μισθοδοσίας του Ιερού Κλήρου, η δέσμευση από την πλευρά της Πολιτείας ότι στην υπό έκδοση «Κάρτα του Πολίτη» δεν θα περιέχεται ο δυσώνυμος αριθμός-σύμβολο του Αντιχρίστου, ενώ τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα η στοιχεία μη γνωστά εις το κάτοχό της, δεν θα εμπεριέχονται εις αυτήν. Παράλληλα, η λήξασα Συνοδική Περίοδος ασχολήθηκε με ζητήματα ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας, τόσο με την ενημέρωση του Σώματος για το έργο των Συνοδικών Επιτροπών, όσο και με θέματα που έχουν να κάνουν με τις Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις, αλλά και με την οικονομική πορεία της Εκκλησίας μας.

Αυτονόητον είναι ότι η αρχόμενη Συνοδική Περίοδος θα αξιοποιήση τα όσα επετεύχθησαν. Είναι όμως εξίσου αυτονόητον ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και περαιτέρω προκλήσεις στην συνοδική διακονία μας. Ας μου επιτραπεί να μνημονεύσω το ζήτημα της στελεχώσεως των Ιερών Μητροπόλεων με νέους κληρικούς, από την στιγμή που μας έχει επιβληθεί περιορισμός στις προσλήψεις, η περαιτέρω επεξεργασία ζητημάτων που άπτονται της θέσεως της Εκκλησίας στην κοινωνία της πατρίδος μας, η τοποθέτησή μας έναντι ζητημάτων βιοηθικής, όπως επίσης και η περαιτέρω βελτίωσις της Εκκλησίας ώστε να μπορεί και να πορεύεται αυτόνομα από οικονομικής επόψεως, αλλά και να ανασυγκροτήσει τους ποιμαντικούς της στόχους. Καθώς μάλιστα υπάρχει και ρευστότης σε ο,τι αφορά στις παγκόσμιες σχέσεις, αλλά και την ανάγκη για μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, η εργασία μας θα είναι πολλή. Οφείλουμε όμως πρωτίστως να διαφυλάξουμε το ορθόδοξον φρόνημα του λαού μας και να αγωνιστούμε ώστε τόσο οι ιερείς μας όσο και ο πιστός λαός του Θεού να αισθάνονται ότι η Εκκλησία της Ελλάδος ου δίδει ύπνον τοις οφθαλμοίς και νυσταγμόν εν τοις βλεφάροις και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις αυτής (Ψαλμ. 131,4), αλλά φείδεται του ποιμνίου.

Εκπροσωπών και τους λοιπούς Συνοδικούς Αρχιερείς, επιθυμώ, Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε, να σας διαβεβαιώσω ότι επιθυμούμε, συμμεριζόμενοι τους προβληματισμούς και τις στοχεύσεις σας, να συνδιαφυλάξουμε την ομόνοια, την συμπόρευση και την ενότητα, στοιχεία τα οποία έχει ανάγκη η Εκκλησία προκειμένου να καταθέση την μαρτυρία της. Καλώς γνωρίζετε ότι και εμείς είμεθα προβληματιζόμενοι και επαγρυπνούντες. Κυρίως, αφουγκραζόμεθα τον λαόν μας, ο οποίος διακατέχεται από αγωνίες, όχι μόνον δια την οικονομικήν του επιβίωσιν, αλλά κυρίως δια το πνευματικόν, ιστορικόν και κοινωνικόν του μέλλον. Δια τούτο θέλω να πιστεύω ότι άπαντες θα ανταλλάσσουμε αυτούς τους προβληματισμούς στις συνεδρίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μετά σεβασμού, δίχως όμως φόβο, με σεμνότητα, αλλά και σταθερότητα, με πνεύμα καταλλαγής, ούχί όμως συμβιβασμού με τα κακώς κείμενα, ζητώντας όπου δει την μαρτυρία του λόγου, ενίοτε όμως και της σιωπηράς προσευχής, εμπιστευόμενοι τον της Εκκλησίας Δομήτορα Κύριό μας.

Ευχηθήτε, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι άγιοι αδελφοί, η 155η Συνοδική Περίοδος να αποβή αγλαόκαρπος δια την Άγίαν μας Εκκλησία και ο κόπος, τον οποίο άπαντες καλούμεθα να καταβάλουμε, να αποβή προς δόξαν Θεού και προς ωφέλειαν του λαού μας.


Εκ του Γραφείου Τύπου
της Ιεράς Μητροπόλεως