ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ως Πανέλληνες το ηρωϊκό Μεσολόγγι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την θυσία των γενναίων εκείνων αγωνιστών.

25/3/2007

Μήνυμα του Μακαριωτάτου στην Επετειακή Εκδήλωση του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «Κοσμάς ο Αιτωλός» στο Πολεμικό Μουσείο

Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω τήν σημερινήν σας ἑόρτιο συνέλευση καί μέ αἰσθήματα βαθειᾶς τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τούς «ἐλεύθερους πολιορκημένους» τοῦ Μεσολογγίου ἀφήνω μαζί σας τήν μνήμη μου νά φέρει κοντά μας τούς ἥρωες αὐτούς τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας.

Δέν θά ξεχάσουμε ποτέ ὡς Πανέλληνες τό ἡρωϊκό Μεσολόγγι. Δέν θά ξεχάσουμε ποτέ τήν θυσία τῶν γενναίων ἐκείνων ἀγωνιστῶν. Δέν θά ξεχάσουμε ποτέ τόν πεινασμένο ἀτρόμητο πολεμιστή τῆς ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου. Καί ἄν κάποιοι προσπαθοῦν νά διαγράψουν τήν ἱστορική ἀλήθεια καί νά σβήσουν ἀπό τίς σελίδες τῆς ἱστορίας πρόσωπα καί γεγονότα, θυσίες καί ἰδέες, ἡ ψυχή τοῦ Ἕλληνα δέν ἀποκηρύσσει καί δέν διαγράφει. Ὁ οὐρανός τό βροντοφωνεῖ. Ἡ πίστη στό Θεό καί στήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος λάμπει ὡς ἀστέρας ὕψιστων ἰδανικῶν στό πνευματικό στερέωμα καί ἐμπνέει καί καθοδηγεῖ. Πίστη καί ἐλευθερία γίνονται ἕνα στό πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Εἰκοσιένα. Τήν μεγάλη αὐγή τῆς ἡρωϊκῆς ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου οἱ ἐλεύθεροι πολιορκημένοι δέν νομίζουν ὅτι ὁ θάνατος πού τούς περιμένει εἶναι τό τέλος τῆς ζωῆς τους, ἀλλά πιστεύουν ὅτι βρίσκονται στό κατώφλι τῆς αἰωνιότητος, ὅπου θά ἀνταμώσουν τόν Δίκαιο Κριτή. Μέ τέτοια λόγια ἀποχαιρετῶνται: - Καλή ψυχή, παιδιά! - Καλή ψυχή, ἀπαντοῦσαν ἄλλοι. Νά ζῇ τό Μεσολόγγι. Καί οἱ τελευταῖες φράσεις τοῦ Ἐπισκόπου Ρωγῶν Ἰωσήφ ἦσαν: - «Ὁ Κύριος ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπέρ τοῦ αὐτοῦ νόμου, εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾶς ἀναστήσει».

Καί μέ τίς σκέψεις αὐτές εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιά τήν γλυκυτάτη πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα νἄχει μέρες εἰρηνικές γεμάτες πρόοδο καί ἀναβάθμιση πνευματική. Στόν καθένα σας δέ προσωπικά ἡ πατρική μου εὐχή εἶναι ὁλόθερμη γιά ὑγεία, φωτισμό καί δύναμη στά θεοφιλῆ καί φιλόπατρι ἔργα σας.

Καλή ἐπιτυχία στήν ἐπετειακή σας αὐτή ἐκδήλωση.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα