ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Για την Διεθνή Ημέρα κατά του AIDS (1 Δεκεμβρίου 2006)

1/12/2006

Συμμεριζόμεθα πάντοτε, καί σήμερα ἰδιαίτερα, τήν δοκιμασία τῶν ἀσθενῶν συνανθρώπων μας ἀπό τήν νέα αὐτή μάστιγα τοῦ AIDS. Ὅπως ἀναφέρει τό Κέντρο Ἐλέγχου καί Πρόληψης Νοσημάτων τό 2006 δηλώθηκαν 485 νέα περιστατικά μέ τόν ἰό HIV καί συνολικά 50 ἄτομα κατά τήν στιγμή τῆς δήλωσης εἶχαν ἤδη ἐμφανίσει τήν ἀσθένεια τοῦ AIDS. Ἦταν νέοι ἄνθρωποι ἐκ τῶν ὁποίων, πέθαναν οἱ 27. Τά ἐπιδημιολογικά δεδομένα γενικῶς ἔδειξαν αὐξητική τάση τῆς ἀσθένειας αὐτῆς.
Εὐχόμεθα ἡ ἐπιδημία αὐτή νά λάβει τέλος καί οἱ ἐπιστήμονες-ἐρευνητές νά προχωρήσουν, τό ταχύτερο δυνατόν στήν εὕρεση τῶν καταλλήλων ἰατρικῶν μέσων καί φαρμάκων γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ δαίμονος αὐτοῦ πού κατατρώγει τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας. Ἀλλά καί οἱ ἰατροί καί νοσηλευτές νἄχουν πολλήν τήν δύναμη, τήν ψυχραιμία καί τήν διάθεση διακονίας γιά τήν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν, ὅποιοι κι ἄν εἶναι αὐτοί.
Ἐπισημαίνουμε ὡστόσο ὅτι τό ζήτημα τοῦ AIDS δέν εἶναι μόνον θέμα καταστολῆς ἀλλά πρωτίστως πρόληψης.
Σ' αὐτά τά μέτρα πρόληψης συνήθως ὅμως δέν ἀναφέρεται τό ὕψιστο μέτρο τῆς ἠθικῆς αὐτοσυγκράτησης. Ἡ Ἐκκλησία δέν θά παύσει νά διακηρύττει ὅτι ὑγεία καί ἠθικές ἀξίες ἐναρμονίζονται.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα