ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Προς την Ημερίδα"Οι επιπτώσεις της Οικολογικής κρίσεως στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον" (Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2006)

21/11/2006

Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τήν παροῦσα ἡμερίδα, τήν ὁποία διοργανώνει ἡ Γενική Γραμματεία τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης καί Αὐτοδιοίκησης, σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Οἱ ἀνεξέλεγκτες τραγικές διαστάσεις τῆς οἰκολογικῆς ἀσυδοσίας ἀπειλοῦν τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί τή δημιουργία. Κοινή διαπίστωση ὅλων εἶναι ὅτι κλονίζεται ἡ ἴδια καί κινδυνεύει νά ἐξαφανισθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Οἱ τεχνολογικές καί βιομηχανικές κατακτήσεις μετατόπισαν τίς ἀνθρωπιστικές καί συναισθηματικές ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου στόν καταναλωτισμό καί στόν "ἄκρατο" εὐδαιμονισμό. Τά ὅρια ἀνοχῆς ἔχουν ἐξαντληθεῖ καί οἱ μοναδικές ἐπιλογές πού ὑπάρχουν εἶναι ἡ προσπάθεια διάσωσης τῆς δημιουργίας ἤ ὁ ὁλοκληρωτικός ἀφανισμός της. Τά πυρηνικά κατάλοιπα, τά τοξικά ἀπόβλητα, ἡ διαταραχή τοῦ οἰκοσυστήματος ἀποτελοῦν σοβαρούς κινδύνους γιά τόν ἄνθρωπο καί τό περιβάλλον. Ἡ οἰκολογική κρίση ἔχει τίς πολιτικές, οἰκονομικές καί κοινωνικές προεκτάσεις της, ἀλλά κατά βάση εἶναι πνευματική. Ὀφείλεται στήν ἐσωτερική κρίση καί πνευματική μόλυνση καί ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀφετηρία ἔγκειται στήν ἁμαρτία διότι ὁ ἄνθρωπος ἀγνοεῖ τό "ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν αὐτήν" (Γέν. 2, 15). Ἔτσι ἡ κτίση-τό περιβάλλον "συστενάζει καί συνωδίνει".
Ἀπέναντι σ' αὐτό τό ἐφιαλτικό ἀδιέξοδο, μοναδική καί διαχρονική λύση μπορεῖ νά δώσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τήν πίστη καί τή χριστιανική παράδοση βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου καί τῶν δεδομένων τῶν βίων τῶν ἁγίων καί τῶν ἀσκητῶν. Ἡ Ἴδια τόσο στήν πνευματική, ὅσο καί στήν ποιμαντική διακονία Της, σέ συνεργασία μέ ὅλους τούς πολιτειακούς καί κοινωνικούς φορεῖς, μέ ἰδιαίτερη εὐαισθησία σέ τέτοιου εἴδους ζητήματα πρωτοστατεῖ γιά τήν εὕρεση πρακτικῶν λύσεων γιά τήν καλύτερη ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος μέσα στό ὁποῖο ζεῖ ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας, ὁ ἄνθρωπος.
Σᾶς εὔχομαι ἐκ μέσης καρδίας καλή ἐπιτυχία καί ὁ Δομήτωρ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογεῖ καί νά ἐνισχύει τή ζωή καί τό θεάρεστο ἔργο σας μέ ἀνάλογες πνευματικές ἐκδηλώσεις γιά τό καλό τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα