ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Προς τους Μουφτήδες της Ξάνθης και της Κομοτηνής κ.κ. Μεμέτ Εμίν Σινίκογλου και Μέτσο Τζαμαλί και προς τον Τοποτηρητή της Μουφτείας του Διδυμοτείχου κ. Σερίφ Μεμέτ Δαμάτογλου με την ευκαιρία της έναρξης της θρησκευτικής εορτής του Ραμαζανίου 2006

16/10/2006

Σοφολογιώτατε,

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς θρησκευτικῆς σας ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανίου ἐπικοινωνῶ μαζί σας, ἐπιθυμώντας νά ἐκφράσω τίς θερμές εὐχές μου γιά τήν ἀγωνιστική αὐτή περίοδο τῶν ἀδελφῶν Μουσουλμάνων, τόσον προσωπικά σέ ἐσᾶς, ὅσον καί γιά κάθε πιστό στό Ἰσλάμ.
Ἡ σύγχρονη ἀνάγκη γιά ἁρμονική συμβίωση τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν μεταξύ τους, ἡ ἀνάδειξη τῆς Εἰρήνης ὡς παγκόσμιου ἀγαθοῦ γιά τήν εὐημερία τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἐπίλυση τῶν σημερινῶν προβλημάτων μέ βάση τόν Διάλογο ἀποτελοῦν κοινές ἐπιδιώξεις μας. Οἱ θρησκεῖες αὐτοῦ τοῦ πλανήτη ἔχουν χρέος νά μαρτυροῦν αὐτές τίς ἀξίες καί νά συμβάλλουν οὐσιαστικά στήν ἀλληλογνωριμία καί στήν διαπροσωπική ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων κάθε φυλῆς, χρώματος καί γλώσσας, στήν κοινωνία δηλαδή τῶν ἀνθρώπων πού μέσα ἀπό ἕνα πολυπολιτισμικό περιβάλλον πρέπει νά ἐπιβιώσουν καί νά συνεχίσουν νά ἐξελίσσονται γιά τό καλό ὅλων μας.
Στή χώρα μας ἀνέκαθεν, συμβιώνουμε ἁρμονικά ὅλοι οἱ Ἕλληνες, Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι, ἀποδεικνύοντας τίς κοινές διεκδικήσεις μας γιά πρόοδο, εὐημερία καί εἰρηνική συμβίωση. Ἡ δική μας ἑνότητα διδάσκει καί προτρέπει κάθε Ἕλληνα πολίτη νά πράττει τό ἴδιο. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά συνεχίσουμε πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, ξεπερνώντας ἱστορικές ἀγκυλώσεις καί σφάλματα τοῦ παρελθόντος.
Μέ τήν πεποίθηση ὅτι ἔχουμε κοινούς στόχους καί μοιραζόμαστε τίς ἴδιες ἀγωνίες γιά τήν Πατρίδα μας, εὔχομαι καί πάλι νά ἔχετε ἕνα καλό καί καρποφόρο Ραμαζάνι.

† Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Προηγούμενη σελίδα