ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων τῆς Ἀθήνας Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2006-07

1/9/2006

Ἀρ.πρωτ.ΕΞ.
Ἀθήνα 1η Σεπτεμβρίου 2006


Ἀγαπητοί μου,

Ἡ νέα σχολική χρονιά ξεκινᾶ στή σκιά τοῦ πόνου ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων σέ πολλά, δυστυχῶς, σημεῖα τοῦ πλανήτη μας. Ἡ Μέση Ἀνατολή καί ἡ Ἀφρική εἶναι ἀπό τά γνωστότερα, στά ὁποῖα ἀντικρύζουμε τή φρίκη πού προκαλεῖ ἡ συνέχιση τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Αὐτό δεν σημαίνει ὅτι ἡ ὑποτίμηση τοῦ ἀνθρώπου δέν συναντιέται, ὡς φαινόμενο, στον λεγόμενο ἀναπτυγμένο κόσμο μας. Οἱ διακρίσεις μέ βάση τό φύλο, τή θρησκεία ἤ τήν φυλή, ἡ κοινωνική καί οἰκονομική ἀνισότητα, ἡ αὐξανόμενη δυσκολία πρόσβασης τῶν ἀδυνάτων στά ἀγαθά τῆς ἐκπαίδευσης, τά αὐξανόμενα, σέ ἀριθμό, κρούσματα βίας ἀποτελοῦν μερικά μόνο ἀναγνωρίσιμα σημεῖα μιᾶς ὀδυνηρῆς ἀντίφασης: ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ὑποτιμᾶται ὅσο περισσότερο διατρανώνεται ἡ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ἡ πραγματικότητα αὐτή ζητᾶ τή μεταμόρφωση τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν πού ζεῖ. Στον περίφημο διάλογο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ μέ τόν Χριστό, ὁ Ντοστογιέφσκι δείχνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν τήν ἀσφάλεια τοῦ ψωμιοῦ καί τή γρήγορη ἀπαλλαγή ἀπό τήν προσωπική τους εὐθύνη, παρά τήν ἐλευθερία.
Παρά τήν ἐπιλογή αὐτή, εἶναι φανερό ὅτι χρειαζόμαστε μιά ἀγωγή τῆς ἐλευθερίας, ἕνα σχολεῖο πού θά φωτίζει τήν καρδιά τῶν παιδιῶν μας, τό ὁποῖο δέν θά ὑποκύπτει σέ κοινωνικά μέν ἀποδεκτές, χρησιμοθηρικοῦ ὅμως χαρακτήρα, ἐπιλογές.
Εἶναι ἀναγκαῖο νά διδαχθοῦν τά παιδιά μας περισσότερο τή δημιουργικότητα, τό σεβασμό τοῦ «ἄλλου», τήν ὁμορφιά τῆς παρουσίας πολλῶν προσώπων στή ζωή μας.
Γνωρίζω τόν ἀγῶνα σας, ἀντιλαμβάνομαι τήν ποιητική σας προσπάθεια· τόν μόχθο πού καταβάλλετε γιά «νά δημιουργοῦμε ἀντισώματα καί γιά τήν Εὐθύνη». Εἶναι ἕνας εὐλογημένος ἀγώνας. Δύσκολος, ἀλλά καρποφόρος.
Προσεύχομαι ὁ Θεός νά φωτίζει τό δρόμο σας, νά εἶναι ὁ ἄμεσος συμπαραστάτης σας.
Καλή και ευλογημένη χρονιά!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα