ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τους μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2006 – 07.

1/9/2006

Ἀρ.πρωτ.ΕΞ.
Ἀθήνα 1η Σεπτεμβρίου 2006


Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί σας, στήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, γιά νά σᾶς εὐχηθῶ καλή πρόοδο καί καλή δύναμη.
Ἡ πρόοδος στά σχολικά μαθήματα, μήν λησμονεῖτε, θά πρέπει νά συμβαδίζει καί μέ τήν πνευματική σας προκοπή. Σήμερα, ὅπου κι ἄν στραφεῖ κανείς, θά συναντήσει ἀνθρώπους ἐπιστήμονες, μέ πολλές γνώσεις καί ἱκανότητες. Ὅμως ποιά ἀξία ἔχουν ὅλα αὐτά, ὅταν δέν εἴμαστε φωτισμένοι μέ τήν μόρφωση τῆς εὐσέβειας· ὅταν δέν ἔχουμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ ὁδηγό στά βήματά μας;
Ἀπό σήμερα, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἡμέρας θά τό περνᾶτε στό σχολεῖο, μαζί μέ τούς δασκάλους καί τούς συμμαθητές σας. Θά διδαχθεῖτε ἐνδιαφέροντα μαθήματα καί θά ἀποκομίσετε ὠφέλιμες γνώσεις. Ἡ σχολική κοινότητα σᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖτε μέ ἄλλα παιδιά τῆς ἡλικίας σας, νά συνεργασθεῖτε δημιουργικά, νά προσφέρετε τήν φιλία σας καί νά κερδίσετε τή δική τους, χωρίς ἀναίτια μαλώματα ἤ ἐπικίνδυνα παιχνίδια.
Τά σχολικά χρόνια εἶναι ἀπό τά ὀμορφότερα τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπου. Δέν εἶναι τυχαῖο πού οἱ μεγαλύτεροί σας τά θυμοῦνται μέ νοσταλγία. Φροντίστε, λοιπόν, παιδιά μου, νά τά ἀξιοποιήσετε γιά τό δικό σας καλό καί νά χτίσετε ἀπό τώρα τίς σωστές βάσεις γιά τήν ὑπόλοιπη ζωή σας.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Εὔχομαι ὁλόψυχα τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ ἐσᾶς καί στίς οἰκογένειές σας, ἰδιαιτέρως δέ στούς ἐκπαιδευτικούς καλή δύναμη καί γιά τό σχολικό ἔτος 2006 – 2007 πού σήμερα ἀρχίζει.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα