ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών

22/6/2006

Σήμερα Παγκόσμια Ἡμέρα καταπολέμησης τῶν ναρκωτικῶν ἀφενός μέν ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τήν ἀγάπη καί συμπαράστασή μου πρός τούς νέους καί τίς νέες πού ἔπεσαν σ’ αὐτό τόν λαβύρινθο τῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν ἀφετέρου δέ καί πάλιν νά διαβεβαιώσω ὅτι ἡ μάνα Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νά εὔχεται καί νά μεριμνᾶ ἀόκνως γιά τήν λύση τοῦ βασανιστικοῦ αὐτοῦ ἀτομικοῦ καί κοινωνικοῦ προβλήματος.
Ἄραγε γιά κάθε παιδί πού πέφτει στίς ἐξαρτησιογόνες οὐσίες προβληματιζόμαστε; Κάνουμε τήν αὐτοκριτική μας; Δακρύζουμε; Τελικά μετανοοῦμε γιά τά λάθη μας; Ἄν ναί, τότε ἄς δείξουμε στή νεολαία ὄχι τόν δρόμο τοῦ ψεύτικου παραδείσου ἀλλά τήν προοπτική τῆς βιώσεως τοῦ ἀληθινοῦ.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα