ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7/4/2006)

7/4/2006

Μήνυμα του Μακαριωτάτου

Ἀριθμ. Πρωτ./Χ/ΕΞ /2006 Ἐν Ἀθήναις τῇ 7ῃ Ἀπριλίου 2006


ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
7 Ἀπριλίου 2006Εἶναι μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἡ ὑγεία εἶναι τό πιό πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ πού μόνο ὅταν τήν χάσουμε τότε ἀρχίζουμε νά καταλαβαίνουμε τήν ἀξία της:
Γι' αὐτό σήμερα Παγκόσμια Ἡμέρα Ὑγείας ὁλόθυμα ἐκφράζουμε ἀφενός μέν τήν ἀγάπη καί τήν συμπαράστασή μας πρός τούς ἀσθενούντας συνανθρώπους μας, ἀφετέρου δέ ἐκδηλώνουμε τό ἐνδιαφέρον καί τήν ὑποστήριξή μας σ' ὅλον τόν ἰατρικό κόσμο καί τούς ἐπιστήμονες - ἐρευνητές πού μοχθοῦν χάριν τοῦ ὑψηλοῦ αὐτοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας.
Νἆστε βέβαιοι ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν παύει νά προσεύχεται "ὑπέρ ὑγείας" πάντων τῶν ἀνθρώπων κάθε μέρα καί αὐτή ἡ ἐνθαρρυντική διαβεβαίωση βρίσκει τό ἔρεισμά της σ' Ἐκεῖνον πού "τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τάς νόσους ἐβάστασεν".
Ὑγεία σ' ὅλους, ψυχική καί σωματική. Αἴτημα καίριο και ἐπιθυμητό.
Τό εὐχόμαστε.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα