ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Επιστολές

Προηγούμενη σελίδα

Συλλυπητήρια επιστολή για τον θάνατο του Αραφάτ

11/11/2004

Πρὸς τὴν Διπλωματικὴ Ἀντιπροσωπεία τῆς Παλαιστίνης ἐν Ἀθήναις Ἐξοχώτατε,

Τὸ ἄκουσμα τοῦ ἀτυχοῦς γεγονότος τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Προέδρου Ἀραφὰτ μᾶς προτρέπει νὰ σᾶς μεταφέρομε τὰ βαθύτερα αἰσθήματα συμπαθείας τοῦ εὐλαβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἡμῶν γιὰ τὸν ἀποβιώσαντα. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει σφραγίσει μὲ τὴν προσωπικότητά του τὴν ἱστορία τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ τὸν 20ὸ αἰώνα, δὲν βρίσκεται πλέον μεταξύ μας. Τοῦτο, ὡστόσο, δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιὰ τὸν ἀπελευθερωτικό σας σκοπό, καθόσον τὸ δίκαιο αἴτημα γιὰ ἕνα κράτος γιὰ τὸν παλαιστινιακὸ λαὸ ἔχει ὡριμάσει στὴ συνείδηση κάθε πολιτισμένου ἔθνους, τὸ ὁποῖο θὰ σταθεῖ δίπλα σας στὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμές.
Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ παράσχῃ ἀνάπαυση στὴν ψυχὴ τοῦ μακαριστοῦ Προέδρου Γιασὲρ Ἀραφὰτ καὶ νὰ ἐπιδαψιλεύῃ τὸ ἔλεός Του στὸ κατατρεγμένο παλαιστινιακὸ ἔθνος.
Εἰλικρινῶς ὑμέτερος,
Ο Αθηνών Χριστόδουλος

Προηγούμενη σελίδα