ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Στήν θεολογική - ἁγιολογική Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 260 χρόνων (1751-2011) ἀπό τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης

2/3/2011

(Ὄσσα, 28 Φεβρουαρίου 2011)


Τήν εὐφρόσυνη αὐτή ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Κυράννης, συνεορτάζουμε καί συμπανηγυρίζουμε μαζί σας καί μέ τούς συλλειτουργούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, στίς λατρευτικές συνάξεις καί τήν λαμπρή αυτή Ἡμερίδα, ὡς ταπεινοί νοεροί προσκυνητές στήν ἁγιασμένη Ὄσσα, γενέτειρα καί τόπο τῆς ἄθλησης καί τοῦ μαρτυρίου τῆς πάνσεμνης ἐκείνης Νύμφης τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Νεομάρτυρες ὑπῆρξαν οἱ πολύεδροι φωταυγεῖς ἀδάμαντες, ψυχῇ καὶ σώματι, πού κατακόσμησαν τήν δράση τῆς Ἐκκλησία μας στούς ὕστερους χρόνους, ἀνακαινίζοντας πανθαυμάστως τήν ὁδό του μαρτυρίου, στερεώνοντας τήν πίστη, καλλιεργώντας γεωργίαν Κυρίου καί ἀνθοφορώντας στήν ἔρημο τῶν χρόνων τῆς Ὀθωμανοκρατίας.

Ἡ θεία θέληση εὐδόκησε νά ἀνθήσει μέ τήν ἴδια λαμπρότητα τό κάλλος καί ἡ σωφροσύνη καί στήν περίπτωση τῆς πάγκαλης καί ἀκόμα κοσμιότερης σέ ἀρετές Ἁγίας Κυράννης, ἡ ὁποία, ὑπέρμαχος τῆς εὐσέβειας καί ὁπλισμένη μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐξῆλθε «ὡς ἀπό πατητοῦ ληνοῦ» ἐπί τό μαρτύριον. Στό θαῦμα πού συνόδευσε τήν θεοβράβευτη ἀριστεία της ἐν Κυρίῳ, ἀτενίζουμε τήν πάλλευκη μορφή τῆς ἁγίας ἐπιθυμώντας ὅλοι νά μετάσχουμε αὐτῆς τῆς λαμπρότητας, λαμβάνοντας τήν χάρη καί τήν εὐλογία μέ τίς ὁποῖες θεμελιώθηκε ἡ διαδοχή τῶν ἁγίων μαρτύρων στήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔχοντας στή μνήμη μας τούς θαλερούς καρπούς τῆς ἐμπνευσμένης καί δημιουργικῆς ποιμαντορίας του, τούς ὁποίους μᾶς δόθηκε ἡ ἀγαθή εὐκαιρία νά διαπιστώσουμε κατά τήν τελευταία μας ἐπίσκεψη, συγχαίρουμε τόν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη γιά τήν ἀξιέπαινη μέριμνα στή διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας καί τῶν ἐκδηλώσεων στήν ἱερή μνήμη τῆς Ἁγίας πολιούχου καί προστάτιδος τῆς Ὄσσας, καί εὐχόμαστε πλούσιο τόν φωτισμό καί δαψιλῆ τήν εὐλογία τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου μας πρός ὅλους τούς ἐκλεκτούς συνέδρους καί συμμετέχοντες.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις προσευχόμαστε ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα νά σκέπει καί νά φωτίζει ὅλους τούς κατοικοῦντες καί συνελθόντες στήν εὐλογημένη αὐτή περιοχή της Μακεδονίας μας καί ὡς ἀκατάβλητη καταφυγή νά διακρατεῖ ὅλους ὅσους ἐπιζητοῦν τά ἀγαθά, τά ὁποῖα ἡ πίστη στόν Χριστό, γιά τήν ὁποία ἐκείνη μαρτύρησε, χαρίζει στούς ἀνθρώπους.

† Ο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ

Προηγούμενη σελίδα