ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα για την έναρξη του κατηχητικού έτους (Οκτώβρης 2009)

6/10/2009

O ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣἈγαπητά μου παιδιά,

Ἡ Ἐκκλησία μας προσφέρει στόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς τή δική της πρόταση ζωῆς. Μία πρόταση ἡ ὁποία εἶναι μία συνεχῆς πρόσκληση γιά τή δημιουργία ἑνός κόσμου ἀγάπης, ἐλευθερίας, ἀλληλεγγύης, κατανόησης, συγγνώμης, εἰρήνης και ἀδελφοσύνης.

Αὐτή ἡ πρόταση θεμελιώνεται στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Τόση μεγάλη ὥστε νά Ἐνσαρκωθεῖ γιά νά τόν καλέσει νά ζήσει μαζί Του ὑπερβαίνοντας ἔτσι τή φθορά καί τό θάνατο.

Μία ἀγάπη τόσο πλατιά, ὥστε νά ἐπισκέπτεται κάθε ἄνθρωπο γιά νά ζητιανέψει τήν καρδιά του.

Ἡ ἀγάπη αὐτή εἶναι ἡ καλή ἀγγελία, τήν ὁποία κηρύττουν οἱ μαθητές Του στούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς.

Ἴσως ἐδῶ θα πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμε:
Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, οἱ σύγχρονοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ, διδάσκουμε τήν καλή ἀγγελία τῆς ἀγάπης καί τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο;

Ὁ Ἀπ. Παῦλος διδάσκοντας τούς χριστιανούς γονεῖς τῆς Ἐφέσου ἔγραψε: «…Πατέρες μή φέρεστε στά παιδιά σας ἔτσι ὥστε να ἐξοργίζονται ἀλλά νά τά ἀνατρέφετε δίνοντάς τους ἀγωγή καί συμβουλές πού ἐμπνέονται ἀπό τήν πίστη στόν Κύριο» .

Ἐμεῖς οἱ ἐνήλικες, οἱ ἱερεῖς, οἱ γονεῖς, οἱ ἀνάδοχοι, ἀνατρέφουμε τά παιδιά μας μέ αὐτόν τόν τρόπο; Μεταδίδουμε τό ὅραμα μίας ζωῆς ἑνότητας καί κοινωνίας με τό Θεό;

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἔδωσε εἰδικό βάρος, στά ἔργα του, στή σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν ὑποστηρίζοντας ὅτι «Σκοπός τῶν γονέων δέν εἶναι νά δημιουργήσουν πλούσια σέ ὑλικά ἀγαθά παιδιά, ἀλλά πῶς θα γίνουν πλουσιότερα στήν εὐλάβεια καί στήν ἀρετή» .

Δυστυχῶς δέν φαίνεται ὅτι κυρίαρχος σκοπός τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν μας εἶναι ἡ ὡραιότητα τῆς ψυχῆς τους, ἡ δίψα γιά πραγματική ζωή ἀλλά ἡ ἀνάπτυξη δεξιοτήτων καί ἡ ἀπόκτηση γνώσεων.

Παρά τίς ἀστοχίες μας, ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου μας παραμένει:
«Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός με». Εἶναι ἑπομένως ἀναγκαῖο νά ἐργαστοῦμε ὅλοι μαζί, ὥστε τά παιδιά μας νά βροῦν τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν ἀγκαλιά Του.

Εἶναι ἀναγκαῖο γιά νά ὑλοποιήσουμε αὐτή τήν ἐντολή, κληρικοί καί λαϊκοί, νά δώσουμε ἔμφαση στίς ἐνορίες μας. Νά λειτουργοῦν ὡς κοινότητες, οἱ ὁποῖες ὑποδέχονται και ἀποδέχονται τά παιδιά καί δέν τά περιθωριοποιοῦν εἴτε κατά τή διάρκεια τῆς Λατρείας τοῦ Θεοῦ εἴτε μέ τή στέρηση βασικῶν ὑποδομῶν γιά νά ἐπιτελεσθεῖ τό ἔργο αὐτό.

Ἡ ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ, ἡ κατήχησή του ἀπαιτεῖ πολύ μεγάλο ἀγῶνα καί θυσίες. Κυρίως ἀπαιτεῖ συνεργασία καί ἐνδιαφέρον˙ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι νοιάζονται γιά τήν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς τῶν παιδιῶν.

Σκοπός τῆς κατηχητικῆς διακονίας τῶν παιδιῶν μας εἶναι νά τούς μιλήσουμε μέ ζωντανές εἰκόνες, τίς εἰκόνες τοῦ Κυρίου μας καί τῶν Ἁγίων Του. Νά δείξουμε τή ζωή ὁλόπλευρα κι ὄχι νά συζητᾶμε περί ζωῆς.

Ὁ σκοπός αὐτός εἶναι μία πολύ σημαντική αἰτία γιά νά ὁδηγήσουμε τά παιδιά στίς κατηχητικές μας συνάξεις καί νά ὑποστηρίξουμε τή μαθητεία τους μέ τή δική μας μαθητεία.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣΠροηγούμενη σελίδα