ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ��������

Προηγούμενη σελίδα

Δήλωσις Μακαριωτάτου επ` ευκαιρία της εκδημήσεως του αειμνήστου Πατριάρχου Ρουμανίας κυρού Θεοκτίστου

31/7/2007

Μία πανορθοδόξως αξιοσέβαστος και λόγω ηλικίας και λόγω προσφοράς εκκλησιαστική προσωπικότης, ο αείμνηστος Πατριάρχης Ρουμανίας κυρός Θεόκτιστος, μετέστη ήδη εκ των προσκαίρων προς τα αιώνια και η απορφανισθείσα Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρουμανίας θρηνεί την στέρησιν του πνευματικού της Ηγέτου.
Αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδος, εκτιμώσα στο πρόσωπο του κοιμηθέντος Πατριάρχου, τον εκκλησιαστικό άνδρα, που σε δύσκολες ώρες, με την ψυχραιμίαν, την σοφίαν και την σύνεσίν του, εξησφάλισε στην Εκκλησίαν του εσωτερικήν ενότητα, ευστάθειαν και λεπτές ισορροπίες, προσεύχεται δια την ανάπαυσιν της ψυχής του μετά των Αγίων και καταθέτει επί της σορού του τον σεβασμόν και την αγάπην της.
Οι δε στενοί δεσμοί που συνδέουν τις δύο Εκκλησίες, δικαιολογούν και το ενδιαφέρον της Εκκλησίας μας να αποκτήσει η αδελφή Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρουμανίας αντάξιον διάδοχον του μακαριστού Πατριάρχου Θεοκτίστου, με ευρείς ορίζοντες και την πατροπαράδοτον πίστιν, ικανόν να την οδηγήσει προς το μέλλον με σύνεσιν, ρεαλισμόν και σοφίαν.

Προηγούμενη σελίδα