Η Επικαιρότητα από Κινητό από κινητό |
ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Ξενώνας φιλοξενίας συνοδών απόρων στην Πάτρα

28.11.2014     Ώρα ανάρτησης: 1:59:00Εκτύπωση

Ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ὁ ξενών, φιλοξενίας συνοδῶν ἀπόρων ἀσθενῶν πού νοσηλεύονται στά Νοσοκομεῖα Πατρῶν.

Τό ἵδρυμα πού εὑρίσκεται στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πλησίον τοῦ Γενικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν « Παναγία ἡ Βοήθεια», στεγάζεται στήν ἀρχοντική οἰκία τοῦ ἀειμνήστου Ἰακώβου καί Ἀλίκης Βασιλάκη καί προσεφέρθη στήν Ἱερά Μητρόπολη ἀπό τήν εὐσεβῆ καί φιλάνθρωπη κόρη τους Αἰκατερίνη, ἡ ὁποία μέ ζέση καρδιάς ὑπηρετεῖ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο.

Τό ἵδρυμα ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων καί ἐξοπλίσθη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί ηὐτρεπίσθη ὁ πέριξ αὐτοῦ χῶρος μέ τά ἑσπεριδοειδῆ καί τά ἐλαιόδενδρα.

Μετά τόν ἁγιασμό, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἰακώβου καί Ἀλίκης Βασιλάκη καί τῆς θυγατρός τους Μαριλένας, ἡ ὁποία ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό μετά ἀπό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν βαθειά του συγκίνηση καί τήν εὐαρέσκειά του στήν εὐλαβεστάτη κ. Κατερίνα Βασιλάκη, γιά τήν μεγάλη δωρεά της πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὥστε νά εὑρίσκουν θαλπωρή ἐνδεεῖς καί ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας.

« Ἐμεῖς ἐκφράζομε τήν εὐχαριστία μας, ὅσοι θά φιλοξενοῦνται ἐδῶ θά προσεύχωνται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν προσφιλῶν σας προσώπων καί ὑπέρ ὑγείας ἰδικῆς σας, ἐνῶ οἱ ἄγγελοι κατέγραψαν τήν ἱερά σας πράξη καί στόν οὐρανό τήν μετέφεραν, ὥστε νά εὐφραίνωνται οἱ γονεῖς καί ἡ ἀδεφλή σας καί σταλαγμόν εὐφροσύνης νά ράνῃ ἐπί τήν καρδίαν σας.

Τά σπίτια τά κληρονομοῦν τά παιδιά τῶν κτητόρων. Τό δικό σας τό κληρονόμησε ὁ οὐρανός. Λίγοι γνωρίζουν σέ ποιόν ἀνήκει κάποιο σπίτι καί λίγοι μέχρι τώρα γνώριζαν σέ ποιόν ἀνῆκε αὐτή ἡ λαμπρά οἰκία.Τώρα ὅλοι γνωρίζουν καί ὅσοι περνοῦν ἀπ’ ἐδῶ βλέπουν τήν ἐπιγραφή πού δηλώνει τά ἑξῆς:

« Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν

Οἶκος φιλοξενίας

Ἰάκωβος καί Ἀλίκη Βασιλάκη».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε τήν Κατερίνα Βασιλάκη μέ τό παράσημο τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Ἡ κα Βασιλάκη μέ λόγια πηγαῖα καί συγκινητικά ἀναφέρθηκε στήν ἀπόφασή της, νά προσφέρῃ τό σπίτι της στό Θεό, ὅπως εἶπε καί ἐμακάρισε τούς γονεῖς καί τήν ἀδελφή της, πού τῆς ἄφησαν αὐτή τήν παρακαταθήκη, ἐνῶ εὐχαρίστησε καί τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀποδοχή τῆς δωρεᾶς καί τοῦ εὐτρεπισμοῦ τοῦ οἴκου καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν ὥστε νά ἀνακαινισθῇ ἐκ βάθρων καί νά ἐξοπλισθῇ ὁ ξενώνας, ὥστε νά προσφέρεται μέσα ἀπό αὐτόν ἀγάπη στούς συνανθρώπους μας.

Στήν τελετή παρέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, Ἐκπρόσωποι Τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλῆθος Ἱερέων καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Εκ της Ιεράς Μητρόπολης