Ύμνοι των Χριστουγέννων

Πρώτο μέρος

Right-click to save this file to your disk

Δεύτερο μέρος

Right-click to save this file to your disk

Πρώτο μέρος
1. "Αι Αγγελικαί...". Προεόρτια τροπάρια Χριστουγέννων, ήχος πλ. Β΄. Χορωδία Ιερού Παν/κού Ναού "Καπνικαρέα", υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.


2. "Χειρόγραφον εικόνα..." . Κοντάκιον της Κυριακής των Προπατόρων, ήχος Β΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Δημοσθένης Παϊκόπουλος, ΄Αρχων πρώην β΄ δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.


3. "Βηθλεέμ ετοιμάζου...". Ιδιόμελον της Α΄ ώρας των Χριστουγέννων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας.


4. "Τάδε λέγει...". Δοξαστικό Α΄ ώρας Χριστουγέννων, ήχος πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος π. Διονύσιος Φιρφιρής.


5. "Δεύτε αγαλλιασώμεθα...". Στιχηρόν ιδιόμελον εσπερινού Χριστουγέννων, ήχος β΄. Ψάλλει ο π. Διονύσιος Φιρφιρής.


6. "Αυγούστου μοναρχήσαντος...". Δοξαστικόν στιχηρών εσπερινού Χριστουγέννων, ήχος β΄. Ποίημα και μέλος Κασίας μοναχής. Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής υπό την διεύθυνσιν του Σίμωνος Καρά.


7. "Μάγοι Περσών βασιλείς...". Δοξαστικόν της Λιτής των Χριστουγέννων, ήχος πλ. α΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνσιν του Λυκούργου Αγγελόπουλου.


8. "Η Παρθένος σήμερον...". Κοντάκιον Χριστουγέννων, ήχος γ΄. Ψάλλει η χορωδία του Ιερού Πανεπιστημιακού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Καπνικαρέας υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.


9. "Ευφραίνεσθει δίκαιοι...". Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων των Χριστουγέννων, ήχος λέγετος. Ψάλλει ο π. Διον. Φιρφιρής.


Δεύτερο μέρος

1. "Η Γέννησίς σου...". Απολυτίκιον Χριστουγέννων, ήχος δ΄. Ψάλλει ο π. Διονύσιος Φιρφιρής.

2. "Χριστός γεννάται...". Επιλογή εκ των καταβασιών των Χριστουγέννων, ήχος α΄. Ψάλλει η χορωδία του Ιερού Παν/κού Ναού "Καπνικαρέα", υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.

3. "Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ...". Στιχηρό ιδιόμελο του εσπερινού της Περιτομής του Κυρίου, ήχος πλ. δ΄. Ψάλλει ο π. Διον. Φιρφιρής.

4. "Τα σύμπαντα σήμερον...". Ιδιόμελον του ΄Ορθρου των Θεοφανείων, ήχος β΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Καπνικαρέας Γ. Ρεμούνδος.

5. "Θεός Λόγος επεφάνη...". Ιδιόμελον του ΄Ορθρου των Θεοφανείων, ήχος πλ. β΄. Ψάλλει ο π. Διον. Φιρφιρής.

6. "Επεφάνη ο Σωτήρ...". Εξαποστειλάριον Θεοφανείων, ηχος γ΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Καπνικαρέας Γ. Ρεμούνδος.

7. "Φωνή Κυρίου...". Ιδιόμελα του Αγιασμού των Θεοφανείων, ήχος πλ. δ΄. Ψάλλει ο π. Διον. Φιρφιρής.

8. "Εν Ιορδάνη...". Απολυτίκιον Θεοφανείων, ήχος α΄.

9. Επιλογή εκ των μεγαλυναρίων της θ΄ ωδής της εορτής της Υπαπαντής και η καταβασία της θ΄ ωδής, ήχος γ΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας.


Πηγές:

1) Ιδιωτικές ηχογραφήσεις, 2) ΄Υμνοι του Δωδεκαημέρου με τον π. Διονύσιο Φιρφιρή, έκδ. Ελλην. Βυζ. Χορωδίας, 3) Music of the Greek Orthodox Church, chanted by L. Sfikas, Sony Music Entertainment - Greece, AE.

Σημείωση : Αν δεν μπορέσετε να ακούσετε τους ύμνους, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Media Player, επιλέγοντας Εδώ.