Ψάλλει η Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία "ΚΑΛΟΦΩΝΑΡΗΔΕΣ" υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου του Ιερού Πανεπιστημιακού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Καπνικαρέας Γεωργίου Ρεμούνδου.

Όρθρος Μ. Πέμπτης

"Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...", ήχος πλάγιος του τετάρτου τρίφωνος

Right-click to save this file to your disk

Κανών, ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος
"Τμηθείση τμάται...", "Ξενίας δεσποτικής...", (αργόν μέλος)

Right-click to save this file to your disk "Σήμερον το κατά του Χριστού". Στιχηρόν ιδιόμελον των Αποστίχων, ήχος πλάγιος του τετάρτου.

Right-click to save this file to your disk

"Μυσταγωγών σου Κύριε". Και νυν Αποστίχων ήχος πλάγιος του πρώτου (μονωδία Γ. Ρεμούνδος)

Right-click to save this file to your disk

Όρθρος Μ. Παρασκευής
"Άρχοντες λαών...", ήχος πλάγιος του τετάρτου "Διά Λαζάρου...", ήχος δεύτερος. "Ο μαθητής του Διδασκάλου...", ήχος πλάγιος του δευτέρου

"Τον Πατέρα και Υιόν...", Δοξαστικόν των Μακαρισμών, ήχος λέγετος

"Προς σε ορθρίζω...", Κανών ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος "Στήλην κακίας...", Κανών ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος "Την τιμιωτέραν..."; (αργόν μέλος), Κανών ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος

Right-click to save this file to your disk

Εσπερινός Μ. Σαββάτου "Ότε εκ του ξύλου...", Στιχηρόν προσόμοιον των Αποστίχων, ήχος δεύτερος.

Right-click to save this file to your disk

Όρθρος Μ. Σαββάτου
"Κύματι θαλάσσης...", Κανών ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος

"Σε των επί υδάτων...", Κανών ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος

"Άφραστον θαύμα...", Κανών ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος

"Μη εποδύρου μου Μήτερ..." (αργόν μέλος), Κανών ήχος πλάγιος του δευτέρου τετράφωνος

Right-click to save this file to your disk

Εσπερινός Αναστάσεως

"Ανάστα ο Θεός...", ήχος βαρύς (μονωδία Γ. Ρεμούνδος)

Right-click to save this file to your disk

Όρθρος Αναστάσεως

"Χριστός Ανέστη...", ήχος πλάγιος του πρώτου

Right-click to save this file to your disk

 

"Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί..." (αργή καταβασία), ήχος πρώτος

"Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει...", Δοξαστικόν Αίνων, ήχος πλάγιος του πρώτου

Right-click to save this file to your disk

Επόμενη σελίδα

Σημείωση : Αν δεν μπορέσετε να ακούσετε τους ύμνους, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Media Player, επιλέγοντας Εδώ.