Home   ECCLESIA

Holy Metropolis of Siderokastron 

Address  
 
SIDIROKASTRO  

GREECE
 

Telephone  

0030-323-22340 (Metropolitan)  

0030-323-22142 (Secretariat)
 


The Metropolitan  

Institutions/ Foundations

Parish Center, Library, Lecture Theatre, Boarding for girls, Home for the aged, Camping.

Publication

"Amvon tis Sintikis"

Monasteries

1.     For nuns

·       Saint Kirikos and Ioulita- Tel: 0323-22395

·       Protomartyr Stefanos and Chrystostomos

·       Saint Prodromos- Tel: 0323-71189