Home   ECCLESIA

Holy Metropolis of Eleytheroupolis 

Address  
641 00 ELEFTHEROUPOLIS  

GREECE
 

Telephone  

0030-592-23469 (Metropolitan)  

0030-592-22246 or 23450 (Secretariat)
 
Fax
 
0030-592-24186

Institutions/ Foundations

Parishes Centers.

Monasteries

1.     Saint Prodromos in Nikisiani- Tel: 0592-61415 (for monks)

2.     For nuns

·       Saint Dimitrios in Nikisiani -Tel: 0592-61215

·       Saint Panteleimon in Chrysokastro- Tel: 0592-51449

·       Panagia in Chartokopio- Tel: 0592-23799